[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


L Sầu. Hoa Bằng Lăng
Aug 09 2011 / Bnh - An

  

 

 

 

 

 

 

 

  Lá Sầu .

Lang thang trên đường cũ

Chợt nhớ về ngày xa

Nhìn trời xanh lơ lửng

Nhớ màu áo của người

Nghe bài ca ai hát

Vực lại kỷ niệm xưa

Thu tím lá vàng rơi

Lá sầu chiều thu muộn

Ảm đạm rơi thật nhiều

Trải đều trên lối nhỏ

Khắc khoải bóng xa xăm

Dáng gầy đi trong nắng

Một người dõi mắt theo

  Bình-An . Saigon 8-8-2011

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !