[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Ging Sinh nhớ Cha Hoa Bằng Lăng
Dec 07 2011 / Bnh An

             
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giáng Sinh nhớ Cha .

Thêm một mùa Đông nữa

Lòng con buồn ngẩn ngơ

Nhớ Cha nhiều vô kể

Kỷ niệm xưa hiện về

đêm Giáng Sinh buốt giá

Cùng Cha dạo Giáo Đường

Cha nắm tay từng đứa

Con lớn vịn áo Cha

Sợ lạc giữa rừng người

Trong đêm mừng Thánh Lễ

Theo Cha xem hang đá

Chúa nằm trên máng cỏ

Đèn sao tỏa khắp nơi

Câu Kinh cầu người đọc

Mừng Đức Chúa ra đời

Con thầm thì nói khẻ

Ngày Chúa sinh thật vui

 

Tháng ngày con khôn lớn

Cha nỡ bỏ ra đi

Về nơi miền gió cát

An giấc điệp nghìn thu

Nơi cõi buồn vô tận

điểm dừng chân cuối đời

Cha còn nhớ gì không ?

 

       Bình-An . SG 7-12-2011

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !