[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Khoảng trống Hoa Bằng Lăng
Dec 07 2011 / Bnh-An

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Khoảng trống.
Người ra đi không quay trở lại
Gót hồng buồn bước mãi cố tìm quên
Không gian cách , nhưng lòng sao nhỉ !
Giấc mơ buồn cứ nhớ mãi mà chi
Làm tuổi xuân héo úa xuân thì
Tình yêu chết , tôi về ôm kỷ niệm
Ngồi một mình nhớ  bóng chiều xưa
Ghế vô tri biết ai chia sẻ
Ngẫm cuộc đời sao vướng mãi sầu bi !
Vẫn biết thế, nhưng sao ngăn được 
Giọt lệ sầu rơi mãi bởi vì đâu
Trách thế gian sao tạo lắm muôn màu
Để thổn thức đêm dài lắm mộng
Mộng tan rồi tiếc nhớ cũng vậy thôi !

Bình An .SG .7-12-2011

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !