[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nhớ Bao-Lộc Hoa Bằng Lăng
Dec 12 2011 / Bnh-An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Bảo-Lôc.

 
Nhớ trời Bảo-Lộc mù sương
 

Hoa Trà sắc trắng , núi cao Đại Bình

 

Nhớ con suối nhỏ hữu tình

 

Róc ra róc rách nhạc rừng nên thơ

 

Bóng ai giặt áo bên bờ

 

Nắng chiều dần tắt lửng lơ mây trời

 

Hoa Mua tím cả chừng đồi
 

 Áo em cũng tím trong lòng vấn vương

 

Cao Nguyên sớm nhớ chiều thương

 

Những đêm  lạnh giá cuộn mình trong chăn

 

Nhớ mặt hồ  nước lăn tăn

 

Người ngồi câu cá lắc lư tay cầm

 

Nhớ hoài những buổi mưa dầm

 

Tay ôm tập vở âm thầm lội mưa

 

Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa

 

Phố mây nhiều núi sương mù giăng giăng

 

Giờ đây xa phố núi rồi !

 

Nhớ sao là nhớ khung trời ngày xưa

 

    Bình-An . SG 12-12-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !