[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


DU MỤC ĐU C MA XUN Hoa Bằng Lăng
Jan 09 2012 / dutu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU MỤC ĐÂU CÓ MÙA XUÂN


Tôi đã quên mất mùa xuân,
Như chim thiên di xa rừng,
Gót chân du mục quanh năm,
Vẫn còn tìm chốn dung thân .

Tôi đã quên mất là tôi,
Bóng chinh y cuối chân trời,
Số quân trên tấm thẻ bài,
Và đời lính trận một thời .

Mấy lần thay nón lên ngôi,
Mấy lần tiễn bạn xa đời,
Tôi đã quên tôi là tôi,
Tôi chừng đã phụ tình người !

Tôi có còn đâu mùa Xuân,
Ái ân xưa rụng bên sông,
Biển dâu người cũng thay lòng,
Và tôi làm kiếp con tằm !

Xuân ơi xuân có quê hương
Còn tôi tìm về thiên đường,
Nghĩa xưa dù có vấn vương'
Cũng xin trao lại quê hương .

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !