[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


ĐI NGANG C N / Ng Tấn Bnh Hoa Bằng Lăng
Feb 03 2012 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

  ĐI NGANG CÀ NÁ / Ngô Tấn Bình

Xuân về trên những cội mai
Ai đem em tới cho đời mãi vui
Xuân sang đốt chút lửa rừng
Cháy trong lòng mãi chút sầu rong riêu
                        *
                   *        *
Đi ngang Cà ná đầu Xuân
Trong lòng sóng dậy những cơn ba đào
Biển trời xanh ngát tuyệt vời
Biết em có nhớ hay như mưa trời
                           *
                      *        *
Đi ngang Cà ná chiều Xuân

Trên trời dưới biển,
Có chỗ nào cho hai ta!
                            Saigon,2012
                    
binhngotan@gmail.com

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !