[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Chiều Trn Linh Long Tự /Ng Tấn Bnh Hoa Bằng Lăng
Feb 13 2012 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chiều Trên Linh Long Tự /Ngô Tấn Bình


Trở về viếng tự Linh Long (*)
Anh nghe thoáng chút ưu phiền bỏ sau
Đi lên và chớ nhìn về
Trời thì cao và biển rộng anh còn tìm
ai?

Anh về viếng tự Linh Long
Chào Thầy một tiếng "nam mô Di Đà"
Con đi nay đã khá lâu
Tìm về chốn cũ thấy lòng thảnh thơi
Thị phi con gác ra ngoài
Tâm cho chánh đạo để lòng an vui

Trở về viếng chốn bình yên
Chấp tay ngay ngắn,lòng thành trong
tim
Hít sâu vào thở chậm ra
Con xin học được phép màu thần thông

Chiều về trên tự Linh Long
Bóng chiều ráng nắng,hắt hiu cội nguồn
                                     Saigon,2012
                             
binhngotan@gmail.com
note: (*) : chùa Linh Long Tự ở Mũi né,Bình thuận

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !