[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nỗi Buồn ! Hoa Bằng Lăng
Feb 23 2012 / Bnh An

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nỗi Buồn !

 Thân như cánh Chuồn nâu bay mãi

Tìm nguồn vui , biết ở nơi đâu ?

Cứ bay mãi , mỏi mòn đôi cánh 
 
Kìa  hoa , cây cỏ , tiếng đàn bầu 
 
Hoa vẫn nở , cỏ xanh màu lá
 
Đàn dạo buồn , nức nở bi ai !
                       *

Nhánh Mù U phất phơ chờ bạn
 
Chuồn chẳng màng , chỉ nhớ chốn xưa
 
Hưởng chút vui , hương vị ân thừa 
 
Niềm vui tắt , Chuồn giương cánh nhỏ
 
Bay bay hoài , vơi nỗi niềm đau !
 
Kiếp Chuồn sao đa cảm , lắm sầu !
 
Vui lúc đậu , khi buồn lại xa .

 
   Bình An.SG 23-2-2012 .
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !