[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thương Tiễn Thầy Hoa Bằng Lăng
Apr 10 2012 / Bnh-An

 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thương Tiễn Thầy
 
Bao nhiêu năm một kiếp làm người
 
Giờ bỏ trần gian với buồn vui 
 
Cát bụi trở về ,Thầy đón nhận .

Trả lại hồng trần với bon chen.

Học trò Thầy đó , kẻ thành đạt
 
Đứa khóc , đứa cười , đứa dở ương !
 
Hay tin Thầy mất , không đến viếng
 
Dạ buồn khắc khoải , bất tòng tâm...
 
Nhang lòng khói tỏa bay theo gió
 
Xin gửi đến Thầy lòng kính thương
 
Chúc Thầy thanh thản về bên Chúa
 
Thiên Đàng cõi phúc đến nghìn sau .
 
Bình An . SG .9-4-2012
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !