[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


MA H CHO AI / NG TẤN BNH Hoa Bằng Lăng
May 07 2012 / NG TẤN BNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA HÈ CHO AI / NGÔ TẤN BÌNH

Phượng hồng đỏ thắm trong ai
Trang lưu bút đó phôi phai sự đời
Ve kêu cho nhớ một thời
Phất phơ áo trắng giọng cười thơ ngây


Bảng lớp đó phấn chữ này
Bước ra khỏi cửa nhớ thầy nhớ cô
Tập tành dăm chữ làm thơ
Phượng hồng vẫn nở ,nhớ về thăm nhau

Phượng hồng đỏ thắm không phai
Trường xưa bạn cũ ngàn lời khắc ghi

                     binhngotan@gmail

note: tháng 4,tháng 5 về trong sân trường những cây phượng vỹ đỏ thắm
nhắc nhở ta một mùa hè đang bươc tới

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !