[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


TRỞ VỀ CHỐN XƯA/NGTẤNBNH Hoa Bằng Lăng
Jul 22 2012 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRỞ VỀ CHỐN XƯA/NGÔTẤNBÌNH

Sông xưa nước chảy qua cầu
Đò ngang đò dọc anh về tìm ai
Gió xưa thổl suốt cuộc đời
Bến xưa vắng lặng tìm hoài cuộc chơi
Tình xưa hoang vắng ơi hời
Ru em tình cũ chín muồi ớt cay
Tây đô sông nước hữu tình
Ai đi cũng nhớ
Ai về cũng thương

Sông xưa nước chảy qua cầu
Người xưa biết có nhớ thời nông lâm
Bao năm nước chảy qua cầu
Bao năm trong cõi sự đời trớ trêu
Anh hay em còn thấy nhau
Một mai đá cũng rong rêu nhạt nhòa
Em xưa kiêu ngạo sự đời!
Mà nay bóng cá tăm hơi mịt mờ
Nửa vòng trái đất
Một vòng đời người

Sông xưa nước chảy qua cầu
Đò ngang đò dọc có còn cuộc chơi!
            
   Ngô tấn Bình
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !