[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


H Tiễn Biệt . Hoa Bằng Lăng
Aug 25 2012 / bnh-An

 

    Hè Tiễn biệt

Trip2VN-HN-KM

Tháng tám đi, mùa hè sắp hết

Nhìn phượng buồn sắp nói chia tay

Phượng Vĩ ơi , chỉ chin mươi ngày

Sao ngắn ngủi giờ dây tạm biệt

Hạ đến , rồi đi ôm kỷ niệm 

Tiếng ve buồn  tắt lịm trong đêm

Chẳng nỉ non mỗi lúc bên thềm

Trời nắng hạ không vàng như trước

Thu tháng chin trống trường dục bước

Tiếng bạn bè í ới gọi nhau

Nào biết đâu có kẻ đứng sầu

Buồn nhỏ lệ mong người yêu dấu

Không gian rộng , tìm dâu người nhỉ !

 

Nhưng vẫn mong đến bạc mái đầu.

    Bình-An .SG 23-8-2012

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !