[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Bầu Trời Xưa / Ng Tấn Bnh Hoa Bằng Lăng
Sep 09 2012 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

Bầu Trời Xưa / Ngô Tấn Bình
             (nhân ngày về lại K.T.)

Hôm nay trời có mưa không!
Ai đem cơn bão cho lòng rối tơ
Nhìn lên đỉnh núi chơ vơ
Cuối xuống giòng suối Dakla não nùng

Bầu trời xưa,chim én xưa
Mưa rơi ,mưa uớt
cuộc tình xa xưa
Con đường phượng vỹ học trò
Một thời áo trắng,gót mòn tung tăng

Kontum nắng gió phai đi
Cho anh trở lại
gặm nỗi buồn phôi phai!
                           SG,2012

 

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !