[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


PLEIKU CỦA EM / NGTẤNBNH Hoa Bằng Lăng
Sep 19 2012 / NGTẤNBNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLEIKU CỦA EM / NGÔTẤNBÌNH

Pleiku mãl mãi của em

Khắc trong tâm khảm một lời thề non

Pleiku là của hai ta

Là lời anh nói hôm nào nhớ không?

 

Hôm nay trở lại Pleiku

Bóng xưa đâu thấy,người xưa đâu rồi

Mưa rơi ai uớt nhạt nhoà

Bóng ai thấp thóang cuối đường ,phải anh!

 

Trời mưa cho uớt mặt người

Mưa trong em mới buồn nghiêng đất trời!

       Saigon,2012

 

 

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !