[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


TRỞ VỀ SNG TIỀN / Ng Tấn Bnh Hoa Bằng Lăng
Oct 06 2012 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRỞ VỀ SÔNG TIỀN / Ngô Tấn Bình


Sông Tiền cuồn cuộn trôi xa
Phù sa ai đắp cho dừa ai xanh
Vườn Lạc hồng nhớ bóng anh
Cù lao bên nớ,một trời thiên thanh

Bao năm con nước ngược đời
Như lục bình trôi
Như cuộc đời trôi
Đưa anh đi mãi hòa vào biển xanh!

Sông Tiền cuồn cuộn ngoài kia
Cù lao cồn Phụng anh ngồi nhớ xưa
Thuở hàn vi nhớ bóng dừa
Bây giờ vó ngựa qua cầu tóc bay
             Saigon,2012

                                                          

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !