[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


PHỐ NI THẬT GẦN / Ng Tấn Bnh Hoa Bằng Lăng
Nov 02 2012 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

      

PHỐ NÚI THẬT GẦN / Ngô Tấn Bình

Pleiku phố núi thật gần

Mây trời lảng đãng bóng ai xa rồi

Sáng nay trở lại chốn xưa

Con dốc chạy xuống chạy lên nối dài

Pleiku phố núi của em

Hàm rồng đứng đó muộn màng dáng xưa

Biển hồ phẳng lặng chiều hôm T

huyền tình đội nón ra đi phương nào                             

  Saigon,2012                           

  binhngotan@gmail.com  

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !