[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đời L Thế Hoa Bằng Lăng
Jan 09 2013 / Tạ Hong Trung

   
   
   

 

Có những lúc quạnh hiu vô cùng tận
Thức trắng đêm vơ vẫn chuyện nhân tình

Nhất trụ -Nhì tù-Tam khu-Tứ kết
Bọn chúng mình không thuộc dạng nào cả.
Nhất thân-Nhì thế-Tam quyền-Tứ chể
Đời là thế, phải chăng đời là thế !!!

Chẳng được gì ?
Lên rừng , xuống biển .
Phá sơn lâm- Đâm hà bá.
Quyền uy-Tiền bạc.
Tạo dựng từ tay trắng.

Bao lăng xăng , vất vả . Ký ức hằn sâu .

Trắng màu cơ cực.

Cay đắng - Muộn phiền . 

Bất hạnh - Rủi ro .

Thành công - May mắn

Đưọc-Mất...

Phút chia ly tay nắm chặt tay .

Lời chưa nói nhưng bàn tay đã nói

Tạ Hòang Trung / VN

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !