[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nhớ Blao Hoa Bằng Lăng
Feb 03 2013 / Tạ Hong Trung

 Nhớ Blao

 
Lâu quá chưa về thăm Bảo Lộc
Truy tìm dư ảnh chuổi ngày qua
Mơ nghe ai hát bên lầu trắng...
Điệp khúc tình yêu mãi thiết tha...
PNChâu, K1 QGNLM

Hè ấy tôi về thăm cảnh cũ
Cỏ cây xơ xác nhớ hoàng hoa
Lầu xưa còn đó người đâu thấy
Lòng bổng dâng tràn nỗi xót xa...
PMTâm, K2 QGNLM
                                                     7/7/2004
Giả dụ có dịp về Blao
Thấy cô con gái Vườn Su ấy
Đồng tiền má lúm hóp da nhăn
Dạo lộ hoàng hoa có thẩn thờ?
THTrung NN4
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !