[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đỏ Tnh Hoa Bằng Lăng
Feb 03 2006 / baoloc

Nhn dịp đầu Xun, Anh Tư Lung v Chị Huỳnh Hương xuất hnh ln ni v thử thời may cuả năm Bnh Tuất nhưng anh chị đi hoi vẫn khng thấy kh hơn t no, v chị Hương đ tự nghĩ "hay số mnh vẫn cn đỏ tnh chăng!!!" v chị đ xuất khẩu thnh thơ, bi thơ "Đỏ Tnh", xin gửi đến anh chị cho những ngy đầu Xun

 

 

 

Thử xem thời vận ra sao
Du Xun ln ni xin sm quẻ đầu

Quẻ rằng năm mới thới lai
Ti th chưa kh nhưng may vẫn cn

May m c đấng mi ru
Hai con hai chu kể như đủ đầu

May m thn đ từ lu

Nhấp nh tri nổi qua đời long đong
Ti th c cũng như khng
V từ cửa trước lại ln cửa sau
Mua vui một cht thanh tao

Qun đi vất vả qun bao nhọc nhằn
Bắc Đng (Reno) l hướng xuất hnh
Rong chơi vi bữa về lm cả năm

Bn nhau đu kể thng ngy
Nếu thua th hứa sẽ cầy gấp đi

Tnh ti no đặng cả hai
Đnh thi một kiếp duyn may cng chồng
Số ny r đ an bầy

Vận thời thử mi mới hay đỏ tnh

Huỳnh Hương

Xun Bnh Tuất 2006

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !