[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Ngy Trở Laị PleiKu/ Ng Tấn Bnh Hoa Bằng Lăng
Mar 08 2013 / Ng Tấn Bnh

Ngày Trở Laị PleiKu/ Ngô Tấn Bình

Ngày trở lại pleiku
anh lục tìm trong trí nhớ già nua của mình
những hơi thở thân quen thờl niên thiếu
những nhánh thông ven hai bên đừơng giờ rất ít
những gió lạnh sớm mai giờ cũng khác
hình như không có em đời cũng khác xưa
mỗi tuổi qua đi,đời người ngắn lại
chỉ có thông xanh
vẫn đứng reo với đời

Ngày trở lại pleiku
(hai chữ plei-ku,anh viết rất đỗi bình thừờng)
như hơi thở của mỗi sớm mai anh đi bộ
gió có trở lạnh trên con dốc cũ
anh đứng nhìn về một dĩ vãng xưa
những một thời áo trắng trường xưa
những kỷ niẹm có trở thành kỷ vật
có mang đi theo hết suốt một đời người
dẫu cho rằng em đang ở đâu
đó
em có trở thành châu báu của chính anh

Ngày trở lại pleiku
anh nghe lòng mình trở lạnh
bao nhiêu năm rồi
khi tóc đã bạc màu cùng thời gian
khi mắt nhìn tới nhưng chỉ thấy tòan dĩ vãng
đời người buồn tênh với một kiếp hề
em cũng bỏ anh đi không một tiếng giã từ
giã từ hay ly biệt cũng thế thôi
đồi thông vẫn reo ca một vũ điệu
chỉ có con người không biêt chê khen
chỉ có anh là để mất em

Ngày trở lại pleiku
anh có nghe lòng mình nhiều nuối tiếc
trường cũ không còn
đồi thông vắng lặng
pleiku ngày trở về
pleiku buồn
pleiku trong mắt ai.

Saigon,2 ngàn mười ba
binhngotan@gmail.com

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !