[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Bất Khuất Hoa Bằng Lăng
Sep 05 2013 / Tạ Hong Trung

Hồn Tổ quốc ngự giữa rừng sâu thẳm
Đất mất rừng là Tổ Quốc suy vong
Câu thơ ấy đã bay vào huyền sử
Của những người xây đắp mộng công hầu

Từ khởi thủy người xưa cao chí cả,
Phất cờ đào áo vải đất Lam Sơn,
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…

Hiệu triệu ấy thuở nhỏ học thuộc lòng
Nghe nghèn nghẹn lời tiền nhân dạy dỗ
Lòng tan nát nhìn con cháu đời sau
Ép dân lành lộng quyền cướp đất đai

Nắng phương Nam tỏa ấm về trời Bắc.
Tiếng đàn bầu đất nước một lời ru...
Liên Trì Dục Nguyệt xa mù
Cô Thôn Cổ Lủy lời ru não nề...

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !