[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Chc Xun (Lại Sờ) Hoa Bằng Lăng
Jan 27 2014 / Trang Nguyen

 

Chúc Xuân (Lại Sờ…)
Đầu năm xin chúc bạn ta
Một năm vui sống, gia đình an vui
Tiền tài ,bổng lộc, cao sang ( Tăng lương .. Cola… từ Obama)
Sáng trưa, chiều,tối , đêm nào cũng vui
Chúc cho cháu chắt đầy nhà ( Trông cháu lãnh Tiền Mặt)
Sáng đưa,chiều đón, nhà bay tối về.
Cuối tuần giờ giất đôi ta
Dạ vũ cùng  nhót, nhạc thời cùng nghe ( Vào cửa 10 đồng, có ăn nhẹ)
Nghe xong, nhảy đã cùng  về
Trời ban Sức Khoẻ , Sờ…….. Vui Xuân (Cứ tự do mà nghĩ …….)
Minh Tâm Trang Đức Nguyễn

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !