[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hoi Nhớ ! Hoa Bằng Lăng
May 15 2014 / Bnh-An

 Hoài Nhớ !

 
Thôi đã hết ngày qua tháng cũ
 
Tôi với người cũng chỉ người dưng
 
Khi gặp nhau tay bắt mặt mừng
 
Lúc ngoảnh mặt chân ai nấy bước
 
Chuyện đời thường mấy ai biết trước
 
Hết duyên rồi mình chẳng gặp nhau
 
Dù ngày sau dẫu có thế nào
 
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh bạn
 
Dẫu biết rằng bạn chẳng nhớ tôi
 
Đôi bạn cũ ngày xưa cùng lớp
 
Về chung đường những buổi trời mưa
 
Kỷ niệm ơi nhớ mấy cho vừa
 
Thôi giã biệt những ngày thân ái.
 
Bình-An .SG 15-5-2014
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !