[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Thơbốncu/binhngotan Hoa Bằng Lăng
May 23 2014 / Thơbốncu/binhngotan

Thơbốncâu/binhngotan

Xương Rồng Trên Đá/Ngô Tấn Bình

Xương rồng trên núi cao cao
Đường lên lên mãi lao xao mây trời!
Xương rồng trên đá mảnh mai
Ai đem em bỏ lên trời trời xanh !

Mũi né /Ngô Tấn Bình

Quê hương hai tiếng quê tôi
Những ngày thơ bé đâm chồi niềm vui
Sóng biển xanh ngát rầm rì
Cát vàng dừa mát thầm thì ca dao

Cội nguồn/Ngô Tấn Bình

Cha mẹ là đấng sinh thành
Công Cha nghĩa Mẹ dưỡng sanh như mây ngàn
Hởi ai ở chốn bụi trần
Biết làm sao đáp ơn trời này chăng!
                    binhngotan@gmail.com

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !