[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Khoanh trời ring Hoa Bằng Lăng
Nov 20 2015 / Tạ Hong Trung

 Ướm tờ nguyệt bạch tinh khôi

Bút son thảo hiến một bài Đường thi
Ẩn trong nét tả tuyệt kỳ
Miên man tâm sự kẻ đi trùng trùng.(Nguyễn Tử Hà)

Khoảnh trời riêng

Mái trường cũ ta về thăm ký ức
Mảnh thời gian rêu úa phủ lâu rồi
Dáng cô thầy còn đâu trên bục giảng
Lớp học buồn vắng bóng dáng cố nhân

Chân bước dẫm nhè nhẹ lên nỗi nhớ
Bảng, phấn đây một thời ươm hoài bảo
Tiếng giảng bài còn loanh quanh tiềm thức
Tháng năm dài lịm tắt bóng thời gian

Đây giảng đường ngày đầu tiên ta đến
Tuổi đôi mươi phơi phới mộng công hầu
Nay trở lại nhìn quanh đầy lạ lẫm
Nơi xa nào, giữ lại khoảnh trời riêng

Ta về đây khơi lại trầm tích cũ
Của một thời vụng dại với tương lai
Chút hương xưa có ngăn dòng dư lệ
Sao chạnh lòng tàn tháng mộng hoang vu
THT

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !