[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


20-11 Hoa Bằng Lăng
Nov 21 2015 / Tạ Hong Trung

 20-11

Gởi cô giây phút trầm tư,
Chút tình ấm áp hao hư học trò
Gởi thầy những khách đưa đò,
Dìu con xây dựng cơ đồ mai sau

Gởi anh chén rượu tiêu sầu,
Chạm ly nâng cốc níu màu thời gian
Gởi em một thoáng lang thang
Trường xưa lớp cũ dệt trang sử tình

Gởi Nông Lâm Súc bọn mình
Dòng thơ tri ngộ thắm tình quê hương
Gởi lại một thoáng vấn vương,
Lẫn trong hoa lá trên đường đi qua.

Gởi mày đã khuất non xa,
Hương trầm chút gió la đà khói mây 
Gởi người một chút đắng cay,
Nhâm nhi giọt tỉnh, giọt say cuối ngày

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !