[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tm tnh Hoa Bằng Lăng
Nov 21 2015 / Tạ Hong Trung

 Tâm tình

Hỡi các bạn kiều nữ chân dài,
Nét trang đài mồi chài hương hoa
Tranh nhau hưởng lạc bê tha,
Nguồn ân, biển ái phong ba nỗi chìm.

Hỡi các bạn bề ngoài đáng kính,
Nhờ  thời cuộc trở mình làm vua.
Tranh nhau luồn cúi dạ thưa
Ỷ vào quyền – chế cợt đùa hoá công

Hỡi các bạn dựa trông thân – thế
Nhờ lót đường phủ phê danh phận
Chạy bằng cấp, lừa thế nhân,
Đầu cơ quyền lực ngông nghênh tung hoành.

Hỡi các bạn giàu sang thâm hiểm
Dùng bạc vàng tô điểm phù hoa
Cướp đất giết người chẳng tha
Tiền mua công lý , lợi loà nhân thân

Cứ mặc cho thân phận lênh đênh
Cứ  chấp nhận định mệnh xoay vần
Tương tàn, tương sát bất nhân,
Thịt rơi máu chảy, béo thân công quyền


Vòng tuần hoàn hư huyền mầu nhiệm,
Tiếng kêu la tụng niệm trời cao
Cảm thương phận số lao đao,
Thỉnh kinh cứu độ chuyển giao công bằng

Hỡi các bạn tâm hằng suy niệm
Trọn một đời hạnh nguyện phân minh
Nương hồn trong tiếng chày kinh,
Xin cho nhân loại thái bình an vui

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !