[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


H Th Hoa Bằng Lăng
Nov 27 2015 / Tạ Hong Trung

 Diễn Nho bài thơ
CÓ KHI NÀO

何 時
何 時 娘 感 荒 涼 排
黄 花 故 校 多 親 愛
皆 邊 相 唱 輕 輕 曲
玄 話 大 平 穹 幾 開
私 語 我 們 校 美 哉 

何 時 平 易 心 中 表
悵 惘 爽 然 懷 古 校
哭 友 淚 乾 亡 每 個
舊 師 記 憶 忽 然 昭
一 昔 迷 糊 遼 遠 超

何 時 落 落 粉 埃 瀼
幾 年 師 蹟 講 臺 上
莊 嚴 姿 態 衽 磨 損
師 手 銷 耗 瘦 弱 常
遭 逢 憂 怛 師 何 方

Hà thì ?
Hà thì nương cảm hoang lương bài 
Hoàng hoa cố hiệu đa thân ái 
Giai biên tương xướng khinh khinh khúc 
Huyền thoại Đại Bình khung kỷ khai 
Tư ngữ: Ngã môn hiệu mỹ tai ! 

Hà thì bình dị tâm trung biểu 
Trướng võng sảng nhiên hoài cổ hiệu 
Khốc hữu lệ can vong mỗi cá 
Cựu sư ký ức hốt nhiên chiêu 
Nhất tích mê hồ liêu viễn siêu 

Hà thì lạc lạc phấn ai nhương 
Kỷ niên sư tích giảng đài thượng 
Trang nghiêm tư thái nhậm ma tổn 
Sư thủ tiêu hao sấu nhược thường 
Tao phùng ưu đát sư hà phương! 
Châu Kim Lang
____ 

CÓ KHI NÀO 

Có khi nào em thấy mình hiu quạnh, 
Mái trường xưa hoàng hoa lộ thân quen, 
Ta bên nhau anh thường khe khẽ hát 
Trời Đại Bình mở tung bao huyền thoại, 
Em thầm thì : Trường mình đẹp anh nhỉ! 
.....
Có khi nào trong trái tim bình dị, 
Lòng bâng khuâng tê dại nhớ trường xưa 
Khóc cạn lệ bạn thân từng đứa mất...
Bóng thầy xưa chỉ còn trong ký ức, 
Em mơ màng về một thuở xa xăm! 

Có khi nào bụi phấn rơi rơi , 
Dấu chân Thầy bao năm trên bục giảng, 
Dáng hao gầy vai áo sờn trang nghiêm, 
Bàn tay Thầy hanh hao gầy guộc, 
Buổi tao phùng em thổn thức : Thầy đâu? 
Tạ Hoàng Trung

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !