[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Giả dụ Hoa Bằng Lăng
Dec 09 2015 / Tạ Hong Trung

                                          Giả dụ anh già đi một chút

Lụm cụm má lúm hóp da nhăn
Chắc là anh sẽ băn khoăn
Sớm chiều kinh kệ ăn năn lỗi lầm

Giả dụ anh trẻ thêm một chút
Chắc gì thấu hiểu cõi phù hoa
Từng đêm ý tịnh giao hoà
Lâng lâng quyện với ngân nga chuông chiều

Giả dụ anh quắt queo một chút
Chắc là thôi được tánh khinh khi
Vô thường trong chốn huyền vi
Phố Mây hẹn đến Tu Di mấy hồi

Giả dụ anh nghèo đi một chút
May ra hiểu chữ nghĩa chữ nghì
Vẫy tay tạm biệt sân si
Đong đưa nhịp võng vô vi luân hồi

Giả dụ anh thiếu ăn một chút
Mới thấy ấm lòng nghĩa sẽ chia
Dọc đường gió bụi bôn ba
Vô minh bừng nở loài hoa Kim Đề

Giả dụ anh mất đi ai đó
May ra hiểu được chữ vô thường 
Đêm tịch mặc,bóng tà dương
Sắc Không mới giãi nhớ thương trùng trùng

Giả dụ anh hy sinh một chút
Cho người một chút rất riêng tư
Đêm nằm đọc sách thiên thư
Trang kinh nhắn gửi phù hư cõi này

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !