[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


V đề Hoa Bằng Lăng
Dec 14 2015 / Tạ Hong Trung

 Trường xưa  giờ đã lên đồng

Thầy xưa tóc cũng theo dòng thời gian
Trông gì đẽo đá ngàn năm
Trò già còn chút hoài mong vô thường.
Tạ Hoàng Trung
 
Diễn Nho:
 
古 校 野 田 現 變 瀼 
從 髮 時 間 師 老 當
何 看 千 年 延 鑿 石
長 門 弟 子 念 無 常
 
Cổ hiệu dã điền hiện biến nhương 
Tòng phát thì gian sư lão đương 
Hà khán thiên niên diên “tạc thạch” 
Trưởng môn đệ tử niệm vô thường.
Thầy Châu Kim Lang

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !