[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Lin Khc Những thng ngy ph du Hoa Bằng Lăng
Jan 04 2016 / Tạ Hong Trung

 Liên Khúc 

Những tháng ngày phù du
 

Ngoài kia sương khói là đà
Trong này ta uống rượu ngà ngà say ( NQ Định)
Tình xưa thấp thoáng chân mây
Chuyện đời gác bỏ lăn quay ngủ khì ( LD Tốn)

Tình trần rồi cũng phai đi
Trở về cõi mộng không gì để lo (NQ Định)
Trong cõi mộng, lắm mộng mơ
Vấn vương tình cũ năm xưa lại phiền (LQ Thưởng)

Ưu phiền rồi cũng lãng quên
Nâng ly cạn chén rượu em chúc mừng (PN Sơn)
Hạc vàng bay tít không trung
Mù sương lẫn khuất chập chùng bóng mây (CY Tuấn)

Duyên trần nợ tục từ đây
Xem như một mớ tháng ngày phù du (TT Kiệt)
Ước gì gặp đoá vô ưu
Trần gian cảnh phật vân du mây ngàn (TH Trung)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !