[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Lin Khc Hong Hoa Hoa Bằng Lăng
Jan 06 2016 / Tạ Hong Trung

 Sau này nếu trở về Blao

Đồi xưa trường cũ gợi bao vui buồn (NVH)
Hoa vàng tan tác gọi hồn
Bao giờ thăm lại lộ hoàng hoa xưa (TT)

Muồng vàng hoa lộ ngày xưa 
Bây giờ còn lại trong mơ mỗi người  (PN)
Thầy xưa bạn cũ đâu rồi
Lòng tôi len lén bồi hồi nhớ ai !
(TT)

Nhớ người con gái mảnh mai .
Tóc dài buông thả bờ vai tuyệt trần (PN)

Thôi thì gói hết ân cần
Gửi người năm ấy còn phân vân gì? (TT)

Thỏa lòng mong ước tình si.
Trăm năm biết có duyên gì hay không (PN)
Chiều xưa tiễn bạn chiều đông
Phù hoa lỗi nhịp  xao lòng phù du (TT)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !