[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Khc Hoa Bằng Lăng
Jan 07 2016 / Tạ Hong Trung

Trời
Đổ mưa
Như tiễn đưa
Duyên,Tình tan vỡ
Gió gào ! Như nức nở
Mây chùng tím cả hoàng hôn
Hoa rơi than thở . Dứt đường tơ
Mối duyên hờ ! Thi sĩ mất tình thơ
Sầu cô đơn nặng gánh sông hồ
Ôi người yêu ! Ôi người yêu !
Sao nhớ thương rất nhiều
Mặt nước ! Bèo nhô , 
Chốn không em
Cành khô
Khóc!

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !