[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Gặp nhau Hoa Bằng Lăng
Jan 07 2016 / Tạ Hong Trung

 Gặp nhau

Gặp nhau say khướt men đời
Đồng môn đồng khói một thời xót xa
Bọn mình thuở ấy phong ba
Tìm về kỷ niệm chợt xa chợt gần

Hành trang nặng gánh phong trần
Tình cờ hạnh ngộ góp vần thơ yêu
Lặng lòng quan tái liu diu
Tha phương đất khách chắt chiu ân tình

Đắm mình trong cõi vô minh
Xuôi về dĩ vãng trở mình lao xao
Ngoài kia nắng ửng hoa đào
Trong này ta nhuộm hanh hao luân hồi 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !