[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tao ngộ Hoa Bằng Lăng
Jan 10 2016 / Tạ Hong Trung

 Nâng ly chạm cốc cười ha hả
Cho đỡ chân đi đỡ nhạt mồm
Hình như thăm thẳm từ ký ức
Tri âm tri ngộ quyện chân mây
Vài ba hưu hoạn đầu râu bạc
Dăm nàng má lúm hóp nhăn nheo
Ai từ xa cách dài nhung nhớ
Ru giấc Nam Kha níu mộng hờ !

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !