[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Trở về Hoa Bằng Lăng
Jan 14 2016 / Tạ Hong Trung

 Trở về

Năm năm 
mới trở về trường
Tao mày cảm nhận, vô thường sắc không

Tha hồ 
dạo bước đi rong
Cười lên, phó nháy chớp xong vui vầy

Ly này 
uống trọn ngất ngây
Đại Bình chứng giám, gió hây mạch đời

Ly này 
tạm biệt núi đồi
Gió sương ngao ngán lòng người trắng đen

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !