[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Bng thời gian Hoa Bằng Lăng
Jan 14 2016 / Tạ Hong Trung

 Bóng thời gian

Em ơi, nếu vắng bóng thời gian
Kí ức treo đâu cất để dành
Dĩ vãng xa mù thiên vạn lý
Mây buồn giọt nắng sẽ đi hoang

Canh khuya thủ thỉ với vành trăng
Bóng đổ trên đường chính bóng anh
Khoảnh khắc cuộc đời năm tháng nhớ
Đêm tàn đất khách có mộng lành

Ngày xanh thắm thoát vụt qua nhanh
Mỗi bước chân đi dưới nắng hanh
Dẵm bóng in lên vùng kỷ niệm
Dùng dằng gặm nhắm bóng thời gian

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !