[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tấm hnh Hoa Bằng Lăng
Jan 15 2016 / Tạ Hong Trung

 Tấm hình

Vườn trà lum lúp chỉ mình ta
Thấp thoáng xa xa có mấy bà
Có phải ? đồi cao chân vấp té
Hay là luyến ái tháng ngày qua!

Tay cầm máy ảnh dáng thư sinh
Gió lạnh thông reo khúc nhạc tình
Mắt dõi theo nàng sơn nữ tắm
Vô tư bấm vội một tấm hình

Năm nay trở lại núi đồi xưa
Chỉ thấy vi vu tiếng lá đưa 
Đã tưởng mang hình trao người ấy
Tìm về một chút thuở vui đùa. 

Bâng khuâng gió tạt giữa u mê
Lối nhỏ đường về lạnh tái tê
Có một người đi trong hiu hắt
U hoài nhỏ lệ nuốt ê chề .

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !