[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


C thầy bạn trường ti Hoa Bằng Lăng
Jan 17 2016 / Tạ Hong Trung

 Bính Thân 2016 NLMS 

Cô thầy bạn trường tôi

Đã mấy mùa xuân nào có hay
Cô thầy bạn hữu chỉ nhiêu đây
Gặp nhau nhắc lại người xưa cũ
Được biết qua đời bởi trắng tay

Thuở ấy quê hương đói lắt lay
Nhà tan cửa nát phải xa bầy
Lênh đênh vượt biển rời xa lớp
Bỏ lại nơi đây những đoạ đày

Người còn kẻ mất xuân xa bay
Niềm đau thổn thức lệ vơi đầy 
Cay cay khoé mắt ta nghèn nghẹn
Có lẽ vô thường đã đến đây …

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !