[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


L thư khng gửi Hoa Bằng Lăng
Jan 21 2016 / Tạ Hong Trung

 Lá thơ không gửi

Có một bài thơ viết để dành
Tần ngần chẳng dám gởi cho anh
Lo thư thất lạc anh chờ đợi
Lại nhớ rồi thương chẳng học hành

Đêm nay đốt đèn lấy ra xem
Nét chữ ngày xưa lúc mới quen
Thấy lại bao hoài niệm khắc khoải
Từng dòng một bối rối đan xen

Niềm ân ái mấy thuỷ và chung 
Ngẫm sự đời se sắt cõi lòng
Đoc lá thư xưa đầy hẫng hụt
Thôi thì gửi quách nó cho xong

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !