[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Một năm xun qua Hoa Bằng Lăng
Jan 22 2016 / Tạ Hong Trung

 Cái bóng xuân qua ngỡ gió cười

Đời người ngảnh lại thế mà thôi
Xuân nay đếm lại đi vài đứa
Để lại trần gian những ngậm ngùi (TT)

Mới đó mà gần hết năm rồi
Thời gian coi vậy nhanh quá thôi
Đầu năm chúc tụng bao thân hữu
Bóng câu qua cửa hết năm rồi (TDXT)

Ngẫm lại bao điều muốn tỏ bày
Thân bằng quyến thuộc ngõ cùng ai
Về hưu đã mấy mươi năm trước
Thả sức rù rì tám phét chơi (TT)

Một năm vật vả giữa cõi đời
Miếng cơm manh áo đâu dễ xơi
Từ thành phố thị thôn xóm đủ
Quẩn quanh cho hết thân phận người (TDXT)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !