[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đưa người Hoa Bằng Lăng
Jan 24 2016 / Tạ Hong Trung

 Chung vui đã đến giờ tàn

Chia tay cảm xúc dâng tràn vấn vương (TTTT)

Đưa người

Bài thơ viết dỡ thì chia cách
Ngày tháng qua hoài phí một ta
Cuộc chơi người bỏ làm ly khách
Hư huyễn quân cờ…được với thua

Tình nửa cho người chôn đáy cốc
Còn nửa cho mình gợn mắt cay
Đi đi , phủi hết đời đen bạc
Không người ai rót cốc ai say !

Người muộn còn hơn mình không có
Chờ đây gõ chén nhịp tim sầu
Đan giọng trớ trêu vào thương tiếc
Chúc người quê bạt há chúc đau !

Sóng lòng dưới nguyệt tan thành nước
Nước đục trong người tắm nhục vinh
Bóng ta liền bóng người đôi nửa
Nửa mảnh đăng trình nửa khuyết danh

Chừ đi mềm đá, chân nghìn dặm
Mai về dẫu muộn cứ còn ta
Hay chưa ! mắt lại chừng ươn ướt
Khóc thì cứ khóc, người khuất xa (TT-NTH)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !