[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hop mặt Hoa Bằng Lăng
Feb 01 2016 / Tạ Hong Trung

 Bạn bè trăm nẻo phù sa

Đông, Đoài mỏi bước theo tà huy bay
Rót tràn chung cuối trao tay
Hoàng hôn sóng sánh ta say hôm này

Nông Lâm Súc, mình chung thầy
Buồn vui tâm sự môt ngày rồi xa
Gãi đầu nghĩ mãi không ra
Phút giây tao ngộ nhớ xa nhớ gần

Ly này ta rót cho tràn
Ngồi nhâm nhi lại mây ngàn B’lao
Mấy mươi năm lại gặp nhau
Nghe trong huyễn hoặc đôi câu chạnh lòng

Mày đang ở chốn non hồng
Qua đây xin phép thiên bồng xuống chơi
Hay là tao uống mày coi
La đà hàm thụ cho nguôi cõi ngoài

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !