[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Ảm đạm Hoa Bằng Lăng
Feb 09 2016 / Tạ Hong Trung

 Ảm đạm

I
Mất ngủ ! vì sao? Chẳng thể hiểu
Lòng ta mấy bửa cứ liu diu
Đêm dài viễn vọng năm canh thức
Nhắn hỏi người dưng có phải yêu

II
Ở đó xuân này có nhớ nhà 
Đông tàn tuyết lạnh đã trôi qua
Ta nghe nhịp thở lim dim lắm
Cạn tử sinh rồi sắp biệt xa

III
Tim yếu giăng lòng ra đón gió
Tay gầy gã hốt bóng cố nhân
Tuỳ duyên tuỳ cảm ừ như thị
Có nghĩa gì đâu lạc số phần

IV
Uống tiếp cho ngày tắt thở luôn
Thong dong hưởng thụ dốc càn khôn
Ai rồi cũng sẽ về nơi ấy
Gác kiếm nằm nghe nhạc chiêu hồn

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !