[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


LỤC BT TNH Hoa Bằng Lăng
Feb 20 2016 / Tạ Hong Trung

 Lục bát tình

I.
Sáng nay em tặng giỏ hoa
Đem ra chợ bán , được ba trăm đồng
Ước mơ một  tô cháo lòng
Gò đen nửa lít mỏi mong bao ngày

II.
Cám ơn em , được bửa say
Lai rai nhắn gió gởi mây đôi dòng
Con tim sao cứ bềnh bồng
Hình như có chút hương lòng đắm say

III.
Ngoài trời không gió heo may
Cho nên  chẳng thể nguôi khuây chuyện đời
Ngổn ngang suy nghĩ rối bời
Nửa chừng xuân  nhắc nhở lời ý nhi

IV.
“ Trầu têm cánh phượng xanh thì,
Bổ cau sáu miếng chia ly rượu hồng”
Ước gì nên duyên vợ chồng
Hoà âm loan phượng mặn nồng bên nhau.

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !