[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đm Nguyn Tiu Hoa Bằng Lăng
Feb 23 2016 / Tạ Hong Trung

Ta ngồi đối ẩm trăng khuya
Đêm nguyên tiêu gió vỗ về trăng sao
Gõ hồ hát khúc ly tao
Trông lên hỏi Cuội rượu đào còn chăng

Cuội đi xa với chị Hằng
Còn đây chén ngã, cội tùng trăng phai
Men nồng trộn lẫn vị cay
Cạn ly chấp chới cõi này bình yên

Em xa ru giấc muộn phiền
Cỏ cây mây nước nhập thiền phiêu hư
Phương về hiện ảo Chân Như
Ngữa bàn tay đã đến bờ bên kia

Ngọt bùi cay đắng sớt chia
Ăn chay niệm phật mai kia niết bàn
Giữa dòng sinh tử phù vân
Trang kinh hiện mở ý hằng- hà- sa

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !