[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nho May-Ngan.. Hoa Bằng Lăng
Sep 02 2006 / baoloc

 

Nhớ My-Ngn..
 
 
Hoa trắng ngy xưa đ lấy chồng
 
Hai ma tựa cửa nhớ bng khung..
 
Người ơi giờ cch xa-xi qu,
 
Ai hiểu cho ai một chuyện lng..
 
 
Em viết bi thơ của nhớ mong,
 
Bn chiều lnh-lạnh muốn sang ng.
 
H sao vội v đi nhanh qu,
 
Như cuộc tnh em vẫn ngỡ-ngng..
 
 
Hoa trắng năm no em cn giữ,
 
Giữ mu kỷ-niệm của ngy-xưa,
 
Định trao gởi lại   ngy Đại-Hội,
 
Sao anh mi ring một gc trời.
 
 
HNT
 
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !