[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đợi người Hoa Bằng Lăng
Feb 26 2016 / Tạ Hong Trung

 Người từ 

một cõi xa xưa
Lẫn trong sương khói nắng mưa cuộc đời

Yêu thương 
gởi trọn nụ cười
Dấu buồn trong mắt đầy vơi suối nguồn.

Giọt xuân thu 
thấm vào hồn
Cao dâng nỗi nhớ vui buồn âm xưa

Cầm bằng 
quên cả tiễn đưa
Nén đau thương mải lần chua xót này

Dỗ dành 
lời vẫn riêng tây
Tay đan tay…tưởng tháng ngày trầm luân

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !