[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hạng Vũ biệt Ngu Cơ Hoa Bằng Lăng
Mar 14 2016 / Tạ Hong Trung

 Tiếng địch sông Ô – Hạng Vũ biệt Ngu Cơ

Châu lão đại , ngồi dương cầm dạo phím
Khúc Sông Ô tiện thiếp hà liêu sinh
Mặt nhăn nhúm giương mắt buồn rười rượi
Tiếng địch reo theo đoản khúc chiêu hồn

Như vấn vương còn đọng lại Ô giang
Thiếp sang sông tiếng địch lịm tắt dần
Trong vùng tối cung trầm còn văng vẳng
Gọi Ngu Cơ đêm tịch mịch hoang tàn

Khúc Tư mã phượng cầu đầy ma quái
Địch Trương Lương như ngậm sầu quyên khóc
Điệu tha thiết đau lòng ta biết mấy
Nhưng đêm nay phải giả biệt ái khanh

Đường mênh mông lại dùng dằng không quyết
Ta cùng đi không nỡ để lại nàng 
Dù bỏ mạng cũng dấn bước lưu ly
Đôi ta sẽ cùng xông pha chiến địa

Ngu Cơ xin khuất bóng trước mặt vương
Cho người chắp cánh chim bằng ngang dọc
Nêu chí xưa, đừng dẫm nát hùng anh
Nàng dứt lời, tuốt gươm rồi tự ải

Vẫn âm thầm trong cõi tối mông mênh
Địch Trương Lương như ngậm ngùi kể lể
Nghèn nghẹn thương chiếc vong hồn quạnh quẻ
Liều theo mây bạt gởi kiếp lênh đênh

Lần đầu tiên người chiến sỹ đa tình
Lệ long lanh trên gò má âm thầm
Trên Ô giang tiếng địch vẫn lâm ly
Gọi thâm u thảm thiết đến mơ màng

Bên xác nàng chẳng biết đứng bao lâu
Khi ngẩng trông quân thù nghịt bờ sông
Không kịp rồi chàng theo nàng đoàn tụ
Tiếng địch đã bặt hẳn từ bao giờ

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !