[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Hoa Bằng Lăng
Mar 20 2016 / Tạ Hong Trung

 

Sáng giờ ế ẩm quá chài
Đứng ngồi cả buổi chả ai mua hàng
Không dưng hạn hán cả làng
Ruộng đồng mất trắng đâu màng xe xua

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Làm quan quyền thế vẫn chưa no lòng
Vì đâu trả "có" thành "không"
Vì đâu bắt "có" về "không" hả trời?

Lên voi xuống chó một thời
Dốc cao dốc đứng một đời liệt oanh
Thế thời thời thế phải đành
Bây giờ chẳng muốn tranh giành cùng ai

Ngày ba bữa đủ tiền xài
Dư thì tích luỹ phòng ngày thất thu
Hôm nay không được một xu
Vắt chân chữ ngũ ngồi ru muộn phiền.

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !